E-KARTA

Elektroniczna karta płatnicza

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KARTY PŁATNICZEJ (KARTY STAŁEGO KLIENTA)

 

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają elektroniczne karty płatnicze zakupione od 28 października 2013 roku.

2. Koszt zakupu elektronicznej karty płatniczej wynosi 8 zł.

3. Zakup karty świadczy o zapoznaniu i bezwzględnym przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.

4. Karta upoważnia do korzystania z basenu i sauny.

5. Okres ważności karty i rabat zależny jest od kwoty wpłacanej na zakupioną kartę i liczony jest od daty zakupu:

• wpłata minimum 50 zł – rabat 10% – okres ważności 6 miesięcy,

• wplata minimum 100 zł – rabat 15% – okres ważności 6 miesięcy,

• wpłata minimum 150 zł – rabat 20 % – okres ważności 9 miesięcy,

• wpłata minimum 200 zł – rabat 20 % – okres ważności 1 rok – karta elektroniczna gratis.

6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty istnieje możliwość wykupienia nowej karty w cenie 8 zł., z możliwością przesunięcia posiadanych środków.

7. Karta ulega wyzerowaniu i likwidacji w przypadku nie korzystania z niej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności karty.

8. W przypadku doładowania karty w terminie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności karty, środki zgromadzone na karcie i kwota doładowania ulegają zsumowaniu i można je wykorzystać w uaktualnionym terminie (pkt 5 ). Minimalna kwota doładowania -50 zł.

9. Na jedna kartę może wchodzić dowolna liczba osób. Opłata za pobyt będzie naliczana wg cennika dotyczącego wejść jednorazowych z uwzględnieniem przysługującego rabatu.

10. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na basenie z uwzględnieniem rabatu. Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 5 minut proporcjonalnie do ceny biletu. Dopłata jest automatycznie ściągana również z uwzględnieniem przysługującego rabatu. Opłata za saunę uwzględnia przysługujący rabat.

11. Ośrodek nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karcie, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu ważności karty.

12. Minimalne saldo na karcie musi odpowiadać jednostkowej cenie biletu wstępu.

13. W przypadku przekroczenia limitu zgromadzonych środków istnieje obowiązek uregulowania należności gotówką w kasie.

14. Karty zamówione i nieodebrane z Ośrodka w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu zostają anulowane i ponownie wprowadzone do obrotu.

Pobierz: Regulamin karty elektronicznej.pdf

Sprawdź jak aktywnie spędzić czas w OSiR Nowa Wieś

Strefa wody

 

Strefa relaksu

 

Strefa siły

 

Strefa ruchu

 

Strefa dziecka

 

Na powietrzu

 

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi na podstawie art.6 ust. 1 lit.a RODO w celu kontaktu z użyciem danych podanych w formularzu kontaktowym.

12 + 7 =