Korty tenisowe

Odwiedź nasze korty w Nowej Wsi!

Kryte korty tenisowe – OSiR Nowa Wieś

 

 

korty kryte osirW hali mieszczą się dwa korty tenisowe z profesjonalną nawierzchnią, zgodną z normami Międzynarodowych Związków Tenisowych.

Obydwa korty posiadają tę samą nawierzchnię, dlatego też możliwe jest rozgrywanie na nich zawodów, a nawet turniejów tenisowych o randzie Grand Prix.

Zaplecze hali dostosowane jest także do zabezpieczenia imprezy o tej randze.
Ponadto obiekt ten jest doskonale przygotowany do prowadzenia szkółek tenisowych.
Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem i infrastrukturą zewnętrzną została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Regulamin Korty Tenisowe - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na kortach tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi.
2. Korty tenisowe (zwane dalej kortami) są obiektem sportowo – rekreacyjnym należącym do Gminy Trzebownisko, a zarządzanie kortami powierzone jest Ośrodkowi Sportu  i Rekreacji w Trzebownisko z/s w Nowej Wsi (zwanym dalej OSiR).
II UŻYTKOWANIE OBIEKTU
1. Korty czynne są codziennie przez 7 dni w tygodniu w godzinach 08.00 – 22.00. Okres zimowy trwa od 01.10 do 31.03 natomiast okres letni od 01.04 do 30.09.
2.  Wynajmujący musi opuścić kort (korty) po upłynięciu wykupionego czasu gry.
Dłuższe korzystanie z kortu jest możliwe jeżeli nie ma w tym czasie rezerwacji i po opłaceniu dodatkowego czasu korzystania z kortów.
3. Opłatę za użytkowanie kortu należy uiszczać przed rozpoczęciem gry w kasie w holu budynku kortów.
4. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego. Przed wejściem na korty należy zmienić obuwie.
5. W ramach wynajętej godziny na jednym korcie mogą grać maksymalnie cztery osoby.
6. W przypadku rezerwacji kortów na określoną godzinę, należność nalicza się od godziny rezerwacji. Rezerwacja następuje po uprzednim imiennym zgłoszeniu chęci   korzystania z kortów (imię nazwisko, nr telefonu, godzina i dzień rezerwacji).
7. Odwołanie rezerwacji musi nastąpić minimum 24 godziny przed terminem zarezerwowanej godziny wynajmu kortu. Po tym terminie za zarezerwowaną godzinę należy zapłacić  zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przy wynajmie całościowym obiektu, odwołanie rezerwacji musi nastąpić nie później niż 7 dni przed rezerwowanym terminem. Po tym terminie należy zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem lub z podpisaną umową.
8. Na terenie kortów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających. Zakazuje się używania słów powszechnie uważanych za wulgarne.
9. Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia wyposażenia, wadliwe działanie oświetlenia lub ogrzewania oraz inne usterki należy zgłaszać do osoby pełniącej dyżur na korcie.
10. OSiR nie odpowiada za rzeczy pozostawione na kortach.
11. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas gry na kortach.
12. W przypadku organizowania na terenie kortów imprez zamkniętych, osoby posiadające wykupiony karnet zostaną o tym poinformowane z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje im przedłużenie ważności karnetu.
13. Korzystanie z kortów przez osoby fizyczne w celach zarobkowych, może odbywać się tylko po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gry w tenisa i za zgodą Dyrektora OSiR na prowadzenie takich zajęć. Podczas tego typu zajęć na korcie może przebywać maksymalnie 5 osób (instruktor/trener + 4 uczących się).
14. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za udzielane lekcje tenisa przez trenerów i instruktorów nie związanych odpowiednią umową z OSiR.
15. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy, odkupienia lub zwrotu kosztów naprawy.
16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy składać do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisko z/s w Nowej Wsi w budynku krytej pływalni „FALA”.
17.  W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu, obsługa kortów może wyprosić użytkownika z terenu krytych kortów tenisowych.

Pobierz: Regulamin korzystania z Kortów Tenisowych.pdf

Pobierz: Wniosek o stałą rezerwację krytych kortów tenisowych.pdf

Cennik – obowiązujący od 1 stycznia 2023r.

 

CENNIK

KORZYSTANIE Z KORTÓW TENISOWYCH

Dzień tygodnia Godziny

Lato

zł/godz.

Zima

zł/godz.

Karta RODZINA 3+

(dla posiadaczy)

Lato

zł/godz.

Zima

zł/godz.

Poniedziałek -Piątek 8ºº-15ºº 60,00 90,00 30,00 45,00
Poniedziałek -Piątek 15ºº-22ºº 70,00 100,00 35,00 50,00
Sobota – Niedziela 8ºº-22ºº 60,00 90,00 30,00 45,00

 

KORTY TENISOWE – DODATKOWE OPŁATY

Wypożyczenie rakiety tenisowej 10,00zł/godz.
Korzystanie z oświetlenia w okresie letnim 5,00zł/godz.

Okres letni od 01.04 do 30.09

                                                                     Okres zimowy od 01.10 do 31.03

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KARTY PŁATNICZEJ  (E-KARTA) KRYTE KORTY TENISOWE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z Elektronicznej Karty Płatniczej (zwanej dalej również e-kartą)  zakupionej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi – Kryte Korty Tenisowe i obowiązuje łącznie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi.

2. Koszt zakupu elektronicznej karty płatniczej wynosi 8 zł (przy jednorazowej wpłacie 1000 zł lub 3000 zł, e-karta gratis).

3. Warunkiem korzystania z e-karty jest zakup karty (przy jednorazowej wpłacie 1000 zł lub 3000 zł – e-karta gratis), wpłata środków na e-kartę oraz złożenie podpisu na niniejszym regulaminie.

4. Zakup e-karty, wpłata środków na e-kartę świadczy o zapoznaniu i bezwzględnym przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.

5. W chwili zakupu oraz dokonania wpłaty na e-kartę, zostaje wydana e-karta, która upoważnia do korzystania z Krytych Kortów Tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi.

6. Okres ważności e-karty i rabat zależny jest od kwoty wpłacanej na zakupioną e-kartę i liczony jest od daty wpłaty:

• wpłata    300 zł – rabat 7% – okres ważności 7 tygodni;

• wpłata    1 000zł – rabat 12% – okres ważności 12 tygodni – e-karta gratis

• wpłata 3 000 zł – rabat 16% – okres ważności 16 tygodni – e-karta gratis

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia e-karty istnieje możliwość wykupienia nowej e-karty w cenie 8 zł, z możliwością przesunięcia posiadanych środków z e-karty zgubionej.

8. E-karta ulega wyzerowaniu i likwidacji w przypadku nie korzystania z niej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności e-karty.

9. W przypadku doładowania e-karty w terminie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności e-karty, środki zgromadzone na e-karcie i kwota doładowania ulegają zsumowaniu i można je wykorzystać w uaktualnionym terminie (pkt 6 ). Minimalna kwota doładowania – 300 zł.

10. Opłata za korzystanie z kortów będzie naliczana wg cennika OSiR dotyczącego wejść jednorazowych na korty tenisowe z uwzględnieniem przysługującego rabatu. Pozostałe usługi dotyczące kortów tenisowych nie są objęte rabatem (np. karta rodzina 3+, kursy nauki gry w tenisa).

11. Przy każdorazowym wejściu na korty pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na korcie z uwzględnieniem rabatu. Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 15 minut proporcjonalnie do ceny biletu. Dopłata jest automatycznie ściągana również z uwzględnieniem przysługującego rabatu.

12. Ośrodek nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na e-karcie, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu ważności karty.

13. Minimalne saldo na e-karcie musi odpowiadać jednostkowej cenie korzystania z kortów.

14. W przypadku przekroczenia limitu zgromadzonych środków istnieje obowiązek uregulowania należności w kasie.

15. E-karty zamówione i nieodebrane z Ośrodka w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu zostają anulowane i ponownie wprowadzone do obrotu.

 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia kortów:
czynne codziennie od 8ºº do 22ºº
Wigilia, Sylwester od 8ºº do 14ºº
Boże Ciało, Nowy Rok od 14ºº do 22ºº
Boże Narodzenie, Wielkanoc i Wszystkich Świętych korty są nieczynne

Kontakt

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TRZEBOWNISKU ZS. W NOWEJ WSI
NOWA WIEŚ 387 – 36-001 TRZEBOWNISKO
KRYTE KORTY TENISOWE

TEL: 17 77 22 007

e-mail: korty@basentrzebownisko.pl

Sprawdź jak aktywnie spędzić czas w OSiR Nowa Wieś

Strefa wody

 

Strefa relaksu

 

Strefa siły

 

Strefa ruchu

 

Strefa dziecka

 

Na powietrzu

 

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi na podstawie art.6 ust. 1 lit.a RODO w celu kontaktu z użyciem danych podanych w formularzu kontaktowym.

11 + 3 =