Basen

Zapraszamy na krytą pływalnię

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Kryta pływalnia – OSiR Nowa Wieś

 

Basen to doskonałe miejsce na wypoczynek połączony z aktywnym sposobem spędzenia wolnego czasu. Można tutaj robić prawie wszystko – począwszy od pływania w basenie, poprzez świetną zabawę na zjeżdżalni, kończąc zaś na relaksie podczas masażu wodnego. I nawet w najbardziej zimny, wietrzny jesienno – zimowy dzień możemy bez problemu korzystać z tej formy aktywnego wypoczynku. Pływanie zbawiennie wpływa na nasz organizm: modeluje sylwetkę, poprawia odporność organizmu i zwiększa jego wydolność, pozwala stracić nadmiar tkanki tłuszczowej i tym samym wspomaga odchudzanie, opóźnia oznaki starzenia się, dodaje ciału lekkości. basen

Basen zalecany jest dla każdego, niezależnie od wieku czy kondycji. Pływanie ma zbawienny wpływ na każdy organizm oraz skutecznie pomaga w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji.

Pływanie jest sportem, który może uprawiać każdy, niezależnie od wieku. W każdym wieku można rozpocząć również naukę pływania. Nigdy na to nie jest zbyt późno. Im wcześniej to jednak zrobimy tym lepiej, zwłaszcza że pływanie stanowi jeden z najważniejszych czynników w systemie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.

Obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Kryta pływalnia jest pierwszym obiektem w okolicy posiadającym oprócz dużej niecki o wymiarach 12,5 x 25m i głębokości 1,2 – 1,8m, małą nieckę o wymiarach 6 x 12,5m i głębokości 0,9m, oraz nieckę hamowni zjeżdżalni z balkonem widokowym.

basen kryta pływalniaDuży basen posiada sześć pasów do pływania, zaś mały wyposażony jest w atrakcje wodne (gejzer powietrzny, masaż karku, hydromasaże, sztuczny nurt) sterowane przyciskami umieszczonymi w pomieszczeniu ratownika. Zjeżdżalnia zewnętrzna o długości 61,5 mb oparta na stalowej konstrukcji wsporczej.

Obiekt wyposażony jest w nowoczesne urządzenia do uzdatniania wody. Oprócz zabiegów higieniczno-sanitarnych dna basenów są codziennie czyszczone odkurzaczem podwodnym. Nowoczesny system klimatyzacji zapewnia odpowiednią temperaturę i wilgotność. Przestrzenny parking dla samochodów osobowych i autokarów sprzyja zarówno indywidualnym przyjazdom całych rodzin jak i zorganizowanych.

Cały obiekt wyposażony jest w system monitoringu całodobowego. Na pływalni odbywają się zajęcia aqua aerobiku i nauki pływania indywidualnego, grupowego oraz grup zorganizowanych ze szkół.

Regulamin Pływalni FALA Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi

Regulamin Pływalni FALA

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi

 • 1.Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Pływalni – rozumie się przez to cały kompleks Basenu FALA (budynek wraz z parkingiem) zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi, będący jednostką budżetową Gminy
 2. Niecce basenu sportowego – rozumie się przez to nieckę basenową o wymiarach 25 m x 12,5 m o głębokości od 1,20 m do 1,80 m podzieloną na 6 torów pływackich, dwa przeznaczone do nauki pływania, zarezerwowane wyłącznie dla instruktorów pływania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi (zwanego dalej również OSiR), oznaczone tablicami informacyjnymi, dwa kolejne przeznaczone wyłącznie do szybkiego pływania, również oznaczone tablicami informacyjnymi.
 3. Niecce basenu rekreacyjnego – rozumie się przez to nieckę basenową o wymiarach 12.5 m x 6 m o jednej linii brzegowej nieregularnej i głębokości  0,90 m wyposażoną w hydromasaże.
 4. Hali basenowej – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe, w którym znajduje się niecka basenu sportowego oraz niecka basenu rekreacyjnego, a także zjeżdżalnia rurowa i jacuzzi.
 5. Saunie – rozumie się przez to kabiny saun oraz pomieszczenie rekreacyjne, w którym zlokalizowane są kabiny saun.
 6. Pomieszczeniach pomocniczych – rozumie się przez to szatnie męską, damską i dla niepełnosprawnych oraz korytarz przed szatniami oddzielony od holu głównego bramką znajdującą się bezpośrednio przy kasach, wraz z tym holem głównym.
 7. Natryski – natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz toalety.
 8. Basenie – rozumie się przez to halę basenową, pomieszczenia pomocnicze oraz natryski.
 9. Pasku – rozumie się przez to pasek transponderowy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta służący do rozliczenia czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz do otwierania szafek w szatniach głównych.
 10. Zarządcy basenu – rozumie się przez to Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi.
 • 2. Przepisy ogólne.
 • 1. Pływalnia jest obiektem jednostki budżetowej Gminy Trzebownisko tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi.
 • 2. Dokonanie opłaty za bilet wstępu oraz pobranie paska jest traktowane jako potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na terenie całej Pływalni, dotyczy to również osób, o których mowa w § 3 pkt 8 Regulaminu.
 • 3. Cena za bilet wstępu ustalana jest na podstawie Cennika OSiR.
 • 4. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: od 6:00 do 22:00. Dnia 24 grudnia oraz 31 grudnia Pływalnia czynna jest w godzinach 6.00 – 14.00. Klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej o 21:50 bez względu na to, o której godzinie zakupili bilet wstępu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia.
 • 5. W dni ustawowo wolne od pracy Pływalnia jest czynna w następujący sposób: w święto Bożego Ciała oraz 1 stycznia – czynna w godzinach 14.00 – 22.00, w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy czynna w godzinach od 6:00 do 22:00, 1 listopada, 25 grudnia oraz Wielkanoc Pływalnia jest nieczynna.
 • 6. Faktury za świadczone usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wystawiane są na żądanie nabywcy, po zwrocie paragonu, w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
 1. Na terenie Pływalni działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów Pływalni.
 2. Nagrania z kamer mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym.
 3. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń na Pływalni określają instrukcje stanowiskowe umieszczone w ich pobliżu.
 4. Regulamin dostępny również na stronie internetowej basentrzebownisko.pl
 5. Administracja Pływalni nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Pływalni może uzyskać informację w kasie o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji, co do korzystania z usług Pływalni, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do Pływalni.
 6. Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy, niecki basenowe lub ich część.
 • 3. Korzystanie z Basenu.
 1. W obiekcie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na basen, ze względu na ilość osób w nim przebywających. W niecce basenu rekreacyjnego maksymalnie przebywać może 30 osób, zaś w niecce basenu sportowego 80 osób.
 3. Z basenu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 4. Wejścia grupowe odbywają się według odrębnego regulaminu.
 5. Dzieci do ukończenia lat 13 mogą przebywać na terenie Pływalni pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. Warunkiem korzystania z basenu przez dzieci do 13 roku życia jest wykupienie biletów wstępu przez dziecko i opiekuna na jednym rachunku.
 6. Dzieci między 7 a 13 rokiem życia, uczęszczające do szkoły na terenie Gminy Trzebownisko, mogą bez opieki osoby dorosłej korzystać z Pływalni, na podstawie list dzieci przekazanych ze szkół, pod warunkiem złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zgodzie i braku przeciwskazań do przebywania dziecka na terenie pływalni samodzielnie i bez opieki. W takiej sytuacji pływalnia nie przejmuje obowiązku nadzoru nad wskazaną osobą małoletnią. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 1 do powyższego Regulaminu.
 7. Zabrania się spacerowania i gromadzenia na brzegach niecek. Chodzenie po hali basenowej jest możliwe tylko w przypadku przejścia z jednej niecki do drugiej, jacuzzi, zjeżdżalni lub szatni. Zakaz nie obowiązuje obsługi basenu i osób prowadzących zajęcia w ramach podpisanej umowy z OSiR.
 8. Rodzice lub opiekunowie, którzy opłacili dzieciom naukę pływania indywidualną lub grupową w kasie OSiR, mogą przebywać jedynie w pomieszczeniach pomocniczych w celu przebrania i przekazania dziecka instruktorowi pływania OSiR lub osobie, o której mowa w § 3 pkt 27.
 9. Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru.
 10. Wchodzący na basen zobowiązani są do korzystania z szatni w holu głównym Pływalni i pozostawienia tam okrycia wierzchniego oraz do zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić od momentu przekroczenia bramki przy kasie, w szatniach i pod natryskami.
 11. Wstęp na basen odbywa się na podstawie paska transponderowego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z cennikiem. Pasek podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni lub w automatach rozliczeniowych.
 12. Czas korzystania z Basenu naliczany jest od momentu przekroczenia bramki i odczytania paska do momentu powrotnego odczytania paska przez pracownika kasy lub rozliczenia w automacie. Opłata za deklarowane godziny pobytu na hali basenowej (bilet jednorazowy) pobierana jest z góry (od chwili przejścia przez bramkę) i nie podlega zwrotowi. Przekroczenie czasu powyżej deklarowanych godzin jest liczone za każde dodatkowe rozpoczęte 5 minut i podlega dopłacie przy wyjściu z basenu.
 13. Opłata za czas pobytu w saunie rozpoczyna się po odczytaniu paska na czytniku obrotowej bramki wejściowej przed pomieszczeniem saun, a zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska na czytniku bramki wyjściowej z pomieszczenia saun. W czasie przebywania w saunie zatrzymywany jest czas pobytu na hali basenowej. Opłata za saunę podlega dopłacie przy wyjściu z basenu wg aktualnego cennika.
 14. Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.
 15. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z basenu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.
 16. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek transponderowy.
 17. Przed skorzystaniem z szafki ubraniowej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie jej zamykania i otwierania.
 18. Zmiana bielizny na strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami w częściach wspólnych obowiązuje zakaz przebywania nago.
 19. Wstęp pod natryski oraz na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym przylegającym do ciała – (kobiety-jedno lub dwuczęściowy strój, mężczyźni- kąpielówki lub spodenki kąpielowe) – nie dłuższym niż do połowy uda, bez kieszeni, pasków, mankietów lub metalowych części.

Dzieci do ukończenia lat 3 mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych, przeznaczonych do pływania pieluchach.

 1. Zabrania się używania na terenie Pływalni pianek i kombinezonów do pływania. Powyższy zakaz nie dotyczy instruktorów nauki pływania, którzy zawarli stosowną umowę z OSiR, jak również dzieci uczęszczających na lekcje nauki pływania, opłacone w kasie, prowadzone przez instruktorów OSiR.
 2. Przed wejściem na hale basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
 3. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem, przed wejściem do hali basenowej.
 4. W obrębie basenu, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
 5. W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów oraz napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp., spożywania posiłków, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (bufet), żucia gumy,wnoszenia ostrych narzędzi, wprowadzania zwierząt.
 6. Korzystający ze zjeżdżalni, jacuzzi oraz saun podlegają dodatkowym zaleceniom, właściwym dla każdego z w/w urządzeń.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo korzystających ze zjeżdżalni, zjeżdżalnia jest czynna gdy temperatura na zewnątrz jest równa lub wyższa 5ºC.
 8. Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby, które zawarły z OSiR stosowną umowę.
 9. Na terenie hali basenowej obowiązuje używanie czepków zupełnie zakrywających włosy. Nie dotyczy to osób, o których mowa w § 3 pkt 27 – w przypadku prowadzenia zajęć z brzegu oraz osób nieposiadających owłosienia na głowie.
 10. Instruktorzy pływania OSiR oraz osoby, o których mowa w § 3 pkt 27 Regulaminu, mogą przebywać na hali basenowej w strojach sportowych (tj. krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, klapki).
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania bez zgody zarządcy.
 12. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z niecki basenu rekreacyjnego, zjeżdżalni, jacuzzi oraz sauny.
 • 4. Dodatkowe zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni.
 1. Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających,.
 2. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na Basenie zabrania się: wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej; nurkowania oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika; biegania, popychania, hałasowania, chwytania kąpiących się; stawania, siadania i leżenia na linach oddzielających tory pływackie; skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, chodzenia boso w szatniach i pod natryskami; używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą; wszczynania fałszywych alarmów; niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów korzystających z basenu, wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii; zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów; załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych; używania detergentów i środków chemicznych; korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów i instrukcjami ich użytkowania; pływania i nurkowania pod wylotami zjeżdżalni wodnych; używania wulgaryzmów; dopuszczania się zachowań nieobyczajnych.
 3. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z basenu osobom:  z chorobami skóry; z objawami infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych; chorobami zakaźnymi; uczulonym na środki odkażające; z chorobami układu pokarmowego; z plastrami zwykłymi i bandażami; z otwartymi skaleczeniami i ranami; których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm; których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.
 4. Ratownik ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań zabronionych.
 5. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Basenu.
 6. Osoby ze schorzeniami wymienionymi w § 4 pkt 5 korzystają z basenu na własną odpowiedzialność.
 7. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na basenie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku ich zagubienia lub rozbicia należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni uczący własne dzieci podstaw nauki pływania są zobowiązani do zgłoszenia Dyrektorowi OSiR lub w kasie OSiR powyższego faktu jak również są zobowiązani do przedstawienia swoich danych i swojego dziecka celem weryfikacji pokrewieństwa.
 9. Wszelka działalność zarobkowa na basenie – w tym miedzy innymi udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie po podpisaniu umowy z OSiR.
 10. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Pływalni jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z Pływalni włącznie.
 11. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Pływalni, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi Pływalni, mogą zostać usunięte z Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Zarządca basenu za wyżej opisane naruszenia zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania za powstałą szkodę.
 12. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Pływalni. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.
 • 5. Działania ratownicze.
 1. Na terenie Pływalni dozorem ratowników objęta jest hala basenowa.
 2. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem Ratownik.
 3. Klienci Pływalni są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom ratowników.
 4. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń Pływalni należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić ratownika lub obsługę Pływalni.
 5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast ratownikom lub obsłudze Pływalni.
 6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub obsługi Pływalni.
 7. Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, oraz zjeżdżalni bez dozoru ratownika jest zabronione.
 8. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 ze zm.) ratownik wodny prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawiez dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2020  1444, ze zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.
 • 6. Przystosowanie Pływalni do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 1. Pływalnia jest całkowicie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna wchodzą na Basen wraz z opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren Pływalni i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to, czy korzysta z usług Pływalni czy nie.
 4. Osoby niepełnosprawne korzystające z Basenu i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez Pływalnię w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.
 • 7. Odpowiedzialność.
 1. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomiła klientów.
 2. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych, szafkach basenowych oraz na terenie Pływalni. Osobom odwiedzającym basen zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. Przedmioty wartościowe należy pozostawiać w miejscu do tego celu przeznaczonym.
 3. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.
 4. Za szkody powstałe na Pływalni odpowiedzialność ponosi sprawca.
 5. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 6. Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
 8. Za zniszczenie strojów kąpielowych podczas korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnych Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności. Pływalnia nie odpowiada również za rzeczy osobiste zgubione podczas korzystania z atrakcji wodnych.
 9. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą 20 zł.

 

 • 8. Przepisy końcowe.
 1. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Zarządca Pływalni lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Zarządcy Pływalni lub wpisywać do Książki skarg
  i wniosków znajdującej się w kasie Pływalni.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

 

 

Zasady Korzystania z Krytej Pływalni Fala w związku z Covid
ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI FALA Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi
1. Z obiektu należy korzystać z zachowaniem dystansu 1,5-metrowej odległości.
2. Obowiązkowa jest dezynfekcja i mycie rąk.
3. Na terenie obiektu obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.
4. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
5. Nie należy gromadzić się na terenie obiektu. Pobyt na obiekcie należy ograniczyć do kąpieli w basenie i przebrania.
6. Podczas kichania i kaszlu należy zasłaniać nos i usta łokciem.
7. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się 1 osoba.
8. Przed i po wyjściu z wody obowiązkowa jest staranna kąpiel pod prysznicem.
9. Na hali basenowej należy podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
10. Obowiązuje zakaz spacerowania i gromadzenia się na brzegach niecek. Chodzenie po hali basenowej jest możliwe tylko w przypadku przejścia z jednej niecki do drugiej, jacuzzi lub szatni. Zakaz nie obowiązuje obsługi basenu i osób mających podpisaną umowę z OSiR.
11. Pływalnia zastrzega sobie prawo wyłączenia z eksploatacji dla klientów części basenu (torów) zgodnie z podpisanymi wcześniej umowami.
12. Ośrodek nie udostępnia sprzętu pływackiego.
13. Szafki ubraniowe oraz paski transponderowe są dezynfekowane po każdym użytkowniku. Wszelkie pozostawione przez użytkowników przedmioty na obiekcie zostają usuwane i wyrzucane na bieżąco.
14. Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, hali basenowej jest prowadzona regularnie, kilka razy w ciągu dnia.
15. W trakcie pobytu w obiekcie należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.

Bezpieczeństwo i czystość wody

Bezpieczeństwo i czystość wody

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku informuje, że jakość wody basenowej odpowiada wytycznym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Na podstawie badań woda na krytej pływalni nadaje się do pływania, kąpania, uprawiania sportu i rekreacji.

Kryta Pływalnia Fala posiada pozytywną ocenę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Cennik kryta pływalnia

 

 pobierz: Cennik OSiR – 18.09.2023

Poniżej cennik OSiR obowiązujący od 01.01.2024

pobierz: Cennik OSiR – 1.01.2024

Godziny otwarcia

Kryta Pływalnia FALA w Nowej Wsi czynna jest od poniedziałku do niedzieli od 6:00 do 22:00

Sprawdź jak aktywnie spędzić czas w OSiR Nowa Wieś

Strefa wody

 

Strefa relaksu

 

Strefa siły

 

Strefa ruchu

 

Strefa dziecka

 

Na powietrzu

 

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi na podstawie art.6 ust. 1 lit.a RODO w celu kontaktu z użyciem danych podanych w formularzu kontaktowym.

15 + 11 =