Zajęcia z AQUA fitness

Dla osób w każdym wieku!

Zajęcia z AQUA fitness – OSiR Nowa Wieś

 

Również gimnastyka w wodzie dotąd znana była jako forma rehabilitacji, a teraz jest modnym wariantem ćwiczeń fitnessowych, wykonywanych przy muzyce. Na aqua fitness mogą chodzić osoby cierpiące na schorzenia układu kostno-stawowego, artretyzm, otyłe, po operacjach itp. Dzięki prawom fizyki ciało staje się dużo lżejsze i w wodzie wykonujesz ćwiczenia, które „na lądzie” byłyby dla ciebie za trudne lub bolesne, do tego prawie się nie męczysz. Nie obciążasz przy tym mięśni, kręgosłupa ani stawów. Aby chodzić na aqua-fitness, nie trzeba umieć pływać.

 

Aqua Fitness to forma aktywności fizycznej, która zdobywa sobie coraz szerszą rzeszę zwolenników. Ze względu na korzyści, jakie niesie i wskazania do jej uprawiania, przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, o zróżnicowanym poziomie umiejętności pływackich oraz sprawności fizycznej.  Wyjątkowe właściwości wody sprawiają, że jest to trening przyjemny i efektywny oraz dostępny dla wszystkich – bez względu na płeć czy wiek.

Dodatkowo sprzęt, w który wyposażamy przed zajęciami każdego naszego klienta ułatwia wykonywanie ćwiczeń w wodzie, daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa, także osobom nieumiejącym pływać.

Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze, przez wykwalifikowanych instruktorów, przy odpowiednio dobranej muzyce. Aqua Fitness spośród wszystkich dostępnych form powoduje najmniejsze obciążenie dla organizmu przy stosunkowo dużej liczbie spalanych kalorii. Aqua Fitness to ćwiczenia w wodzie w postaci prostej choreografii przypominających aerobik. Angażowane są tu wszystkie grupy mięśniowe a ćwiczenia natomiast są bardzo bezpieczne i efektywne. Opór wody sprawia iż 1 minuta ćwiczeń   w wodzie jest równa 5 minutom zwykłych ćwiczeń na lądzie. Zajęcia działają przeciwbólowo ze względu na zmniejszenie wrażliwości zakończeń nerwowych, likwidują napięcie i stres. Dzięki ćwiczeniom wysmuklisz sylwetkę i zmobilizujesz się do kontroli wagi  i pielęgnacji ciała.

 

Cennik – Aqua Fitness

Zajęcia AQUA FITNESS w wodzie

Dzień tygodnia Wejście zł/godz./osoba
Poniedziałek-Niedziela Wejście jednorazowe 15,00 zł
Poniedziałek-Niedziela

Karnet 10-cio godzinny – 140,00 zł

W przypadku zakupu karnetu 10 cio godzinnego dodatkowe wejście na Aqua Fitness za złotówkę.

Poniedziałek-Piątek do godziny 12:00 Wejście jednorazowe 10,00 zł
Poniedziałek-Piątek do godziny 12:00 Karnet 10-cio godzinny – 90,00 zł

  Karnet SENIOR FITNESS 

karnet 5 wejściowy (aqua+fitness)

110,00 zł

Regulamin zajęć FITNESS w wodzie organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku  zs. w Nowej Wsi

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z zajęć FITNESS w wodzie organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi (zwany dalej również OSiR). Przez zajęcia FITNESS w wodzie rozumie się zajęcia fitness w wodzie typu AQUA FITNESS lub AQUA STEP.

2. Zajęcia FITNESS w wodzie odbywają się w hali basenowej Pływalni Fala w Nowej Wsi.

3. Każdy uczestnik zajęć FITNESS w wodzie zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Pływalni FALA Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi. Wykupienie biletu uprawniającego do jednorazowego uczestnictwa w zajęciach lub biletu uprawniającego do wielorazowego uczestnictwa w zajęciach (karnet), jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

4. Uczestnikiem zajęć FITNESS w wodzie może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie jest możliwe tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

5. Osoba, która nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, nie może uczestniczyć w zajęciach FITNESS w wodzie.

6. Uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie stanowi potwierdzenie przez uczestnika zajęć, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń i bierze on pełną odpowiedzialność za następstwa w sferze swojego zdrowia, powstałe w wyniku ćwiczeń wykonywanych w ramach zajęć FITNESS w wodzie.

7. Zajęcia FITNESS w wodzie odbywają się według ustalonego harmonogramu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach typu AQUA STEP jest uprzednia rezerwacja telefoniczna w kasie OSiR do godziny 18.00, w dniu w którym odbywają się zajęcia, pod numerem telefonu 17 77 13 120. Uczestnictwo w zajęciach typu AQUA FITNESS nie wymaga uprzedniej rezerwacji telefonicznej.

8. Uczestnikiem zajęć FITNESS w wodzie może zostać osoba, która uiściła opłatę za zajęcia zgodnie z cennikiem OSiR. Po uiszczeniu opłaty za 10 zajęć, uczestnikowi wydawany jest karnet imienny, uprawniający do uczestnictwa we wszystkich opłaconych zajęciach.

9. Zajęcia FITNESS w wodzie prowadzone są przez instruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Instruktor zajęć FITNESS w wodzie (zwany dalej również instruktorem) może przebywać na hali basenowej w stroju sportowym (tj. spodenki, koszulka z krótkim rękawem, obuwie sportowe).

10. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność pływania.

11. Uczestnik zajęć FITNESS w wodzie obowiązany jest stosować się do poleceń instruktora. Organizator zajęć nie odpowiada za szkody wynikające z niedostosowania się przez uczestnika zajęć do poleceń i wskazówek instruktora.

12. W ramach ceny uiszczonej za uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie, uczestnik zajęć ma do dyspozycji 60 minut na basenie, w tym 45 minut zajęć FITNESS w wodzie. Po upływie 60 minut, pobyt na basenie będzie dodatkowo płatny w kasie, według cennika OSiR.

13. OSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć FITNESS w wodzie lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym, posiadacze karnetów będą mogli wziąć udział w zajęciach FITNESS w wodzie w innym terminie.

Pobierz: Regulamin zajęć FITNESS w wodzie organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku  zs. w Nowej Wsi.pdf

 

Terminy zajęć AQUA FITNESS

poniedziałek od 8:15 do 9:00

wtorek od 19.15 do 20.00
czwartek od 19.15 do 20.00

Kadra – Aqua Fitness

 

ANNA ŁYCZKO – Magister Wychowania Fizycznego, specjalność gimnastyka korekcyjna, Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Trener Polskiej Federacji Nordic Walking, Trener Bungy Pump, instruktor fitness, instruktor pływania sportowego oraz specjalizacja w aqua fitness, instruktor Pilates. Ratownik WOPR oraz Ratownik Medyczny. Uczestniczka wielu konwencji fitness, aqua fitness oraz Nordic Walking. Pasjonatka idei zdrowego stylu życia. Koordynator lokalny projektów ogólnopolskich: PROKobieta 50+, PRO Men 50+, PAS-Ja!, Monitoring Sportu 50+, Seniorada, PARK.

Sprawdź jak aktywnie spędzić czas w OSiR Nowa Wieś

Strefa wody

 

Strefa relaksu

 

Strefa siły

 

Strefa ruchu

 

Strefa dziecka

 

Na powietrzu

 

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez OSIR Nowa Wieś podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.

5 + 4 =