Informujemy, że w sezonie 2023/2024 zajęcia w szkółce Orka będą się odbywały:

wtorek, piątek: 17:00-18:00,

wtorek, piątek: 18:00-19:00.

Instruktorem prowadzącym zajęcia będzie Pan Mariusz Wójcicki.

Osoby, które potwierdziły uczestnictwo w zajęciach proszone są o szczegółowe zapoznanie z terminami zajęć.

Terminy zajęć:

19, 22, 26.09.2023

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31.10.2023

3, 7, 14, 17, 21, 24, 28.11.2023

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22.12.2023

Opłata za zajęcia wynosi 546,00 zł (26 zajęć 60 minutowych x 21,00 zł)